02 12 22
WHY SIMPITEC
  HOME     ABOUT US WHY SIMPITEC PRODUCTS & SERVICES REFERENCES CONTACT US  
   
-    WHY SIMPITEC   -คำถามที่หลายท่านมักเกิดขึ้นในใจและต้องการความมั่นใจในคำตอบก่อนที่จะตัดสินใจคัดเลือกซื้อ หาสินค้าสักชิ้นหรือจัดจ้างใครสักคนเพื่อทำงานสำคัญๆให้ท่าน เราไม่มีคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จให้กับท่าน แต่เรามีเหตุผลเหล่านี้ที่ขอให้ท่านลองพิจารณาดูนะคะ โลกเทคโนโลยี ระบบแสง เสียง ภาพ รวมถึงเทคโนโลยีจากมัลติมีเดีย ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนยากยิ่งที่ผู้อยู่นอกวงการจะตามทัน แต่บริษัท ซิมพีเท็คมีทีมงานที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านโดยให้สอดประสานลงตัวกับทุกเงื่อนไขประหยัดเวลาและขจัดความ เสี่ยงให้กับท่านได้ตั้งแต่ต้นมือ

เป้าหมายเพื่อการอยู่บนโลกธุรกิจอย่างยั่งยืนเพราะความปราศจากแบรนด์ของสินค้าที่ต้องพยายามรักษายอดขาย ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาก็คือความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมของบริษัท เพื่อพลิกผันลูกค้าโครงการใหม่ๆเหล่านั้นให้กลับกลายเป็นผู้ให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง ยั่งยืนต่อไป

สินค้าคุณภาพสูงเท่านั้นที่เราเลือกสรรยิ่งเราไม่มีภาระแบกรับเป้าขายในสินค้ายี่ห้อใด ยิ่งทำให้เราสามารถเลือกสินค้าและอุปกรณ์ระบบแสงเสียงภาพแบรนด์ชั้นนำของโลกมาให้บริการท่านได้ หลากหลายมากขึ้น และเหนือไปกว่านั้น เรายังสามารถจัดสรรผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละแบรนด์เข้ามาในระบบเดียว เพื่อให้ได้ระบบที่ลงตัวที่สุดได้อีกด้วย
25+
YEAR
of Experience
60+
COLLEAGUES
Working in Thailand
80%
OF THAILAND
Largest companies served
TOUCH SCREEN SOLUTION
iCARD
3D MAPPING
SLIDING MONITOR
INTERACTIVE FLOOR/WALL
HOLO VISION
HOLO LIFE
4D SYSTEM
SMART FILM
CONTACT US
  HOME     ABOUT US WHY SIMPITEC PRODUCTS & SERVICES REFERENCES CONTACT US