02 12 22
เกี่ยวกับเรา
  หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา ทำไมเลือก SIMPITEC ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ผลงาน ติดต่อเรา  
   
-    เกี่ยวกับเรา   -

บริษัท ซิมพีเท็ค จำกัดจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2548 โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์นับสิบปีในงาน ระบบมัลติมีเดีย ผ่านการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ คัดสรรอุปกรณ์ติดตั้งและบำรุงรักษาทำให้เราเข้าใจในปัญหาและความต้องการของลู กค้าเป็นอย่างดีรวมถึงวิธี การที่เหมาะสมดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเราคือบริษัทฯมืออาชี พอย่างแท้จริงนับแต่วัน แรกที่เปิดดำเนินกิจการ
ติดต่อเรา
25+
YEAR
of Experience
60+
COLLEAGUES
Working in Thailand
80%
OF THAILAND
Largest companies served
  หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา ทำไมเลือก SIMPITEC ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ผลงาน ติดต่อเรา